Certyfikat VOL-VCA dla pracowników dozoru technicznego


Cel kursu
Przeszkolenie i przygotowanie do egzaminu z zakresu rozszerzonych wymagań BHP (zgodnie z normą VCA) stosowanych w krajach Unii Europejskiej. Certyfikat VCA jest w wielu firmach niezbędny do wykonywania prac niebezpiecznych.


Podstawowe informacje

 • Jednodniowe szkolenie obejmuje zagadnienia systemu zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem wg normy VCA/SCC 2008*05 i przygotowuje uczestników do egzaminu w centrum certyfikacyjnym.
 • Egzamin uprawniający do otrzymania certyfikatu VOL-VCA można zdawać w jednym z czterech języków: holenderskim, francuskim, angielskim lub niemieckim. Przeprowadzają go niezależni egzaminatorzy akredytowani przez jednostki certyfikujące SSVV oraz VCA Infra.
 • Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują imienny certyfikat VCA w języku angielskim oraz kartę plastikową zawierającą dane osobowe. Oba dokumenty są potwierdzeniem posiadanych uprawnień.
 • Uprawnienia potwierdza również wpis w międzynarodowej bazie wydanych certyfikatów: http://www.vca.ssvv.nl
 • Certyfikat oraz karta potwierdzające uzyskane uprawnienia zachowują ważność przez 10 lat.

Zagadnienia omawiane na kursie:

 • Bezpieczeństwo, ochrona zdrowia i ochrona środowiska w dyrektywach Unii Europejskiej.
 • Powstawanie wypadków i zapobieganie wypadkom.
 • Praktyka promocji bezpiecznych metod pracy.
 • Procedury pracy i pozwolenia na pracę.
 • Analiza ryzyka.
 • Plan awaryjny.
 • Ryzyko i środki bezpieczeństwa przy występowaniu hałasu, elektryczności, promieniowania i azbestu.
 • Podstawowa znajomość materiałów niebezpiecznych.
 • Zagrożenia i środki ochrony przy różnych pracach.
 • Podstawy ergonomii.
 • Znajomość i zasady prawidłowego używania środków ochrony indywidualnej.

Warunki uczestnictwa

Uczestnik kursu musi mieć ukończone 18 lat oraz udokumentowane doświadczenie zawodowe.


Cena

 • Kurs z egzaminem – 2500 PLN
 • Paszport bezpieczeństwa – 60 PLN
 • Plastikowa karta ze zdjęciem – 50 PLN

Wymagana jest zaliczka w wysokości 500 PLN płatna na konto:

LSJ
ul. Celna 1, 70-644 Szczecin
Deutsche Bank PBC SA Oddział Szczecin
22 1910 1048 2207 9932 5583 0001

W tytule wpłaty należy wpisać „Imię, nazwisko –zaliczka za kurs VOL-VCA data kursu”.


Oferta dla grup

Dla grup (min. 8 osób) organizujemy kurs w dowolnym terminie i lokalizacji. Przewidujemy upusty dla grup zorganizowanych.

Więcej informacji – tel.: 506 04 50 52 lub e-mail: kursy@lsj.pl