Audyt


Certyfikacja zakładu zgodnie ze standardami SCC/VCA jest potwierdzeniem długookresowego zaangażowania w zwiększanie bezpieczeństwa pracy i ochronę środowiska. Brak certyfikacji jest jedną z barier utrudniających wchodzenie polskich przedsiębiorstw na rynki europejskie.

Certyfikacja jest realizowana w dwóch etapach przy pomocy listy kontrolnej zawierającej pytania zamknięte.

Zakres audytu oraz liczba obowiązkowych pytań zależy od przyjętego modelu certyfikacji:

  • dla firm zatrudniających poniżej 35 osób – certyfikat ograniczony SCC,
  • dla firm zatrudniających powyżej 35 osób lub zlecających część robót podwykonawcom – certyfikat nieograniczony SCC.

Nasi eksperci to inżynierowie doświadczeni w audytowaniu i doskonaleniu systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Zapraszamy do kontaktu: scc@lsj.pl.